JINÉ DÍTĚ

Každou maminku nejvíce ze všeho znepokojí odchylky od běžného vývoje dítěte. Pokud se navíc jedná o poruchy autistického spektra, jde o zásah do režimu celé rodiny. Zaměřili jsme se tedy na možnosti, jak těmto dětem i rodičům pomoci.

V poslední době se často v médiích mluví o poruchách autistického spektra, ale přestože je autismus součástí lidských dějin, jde o neprobádané světy. Různými formami autismu trpěly i osobnosti z oblasti vědy či umění. Z těch nejznámějších to byli například Albert Einstein, Michelangelo nebo Charles Darwin. V současnosti se k této diagnóze přiznalo i mnoho lidí známých ze společenského života v rámci toho, aby pomohli běžné populaci lidem s PAS porozumět. Kombinace symptomů jsou natolik rozmanité, že diagnostika bývá velmi obtížná a nenajdete dva stejné jedince. Dítě s těžkým autismem se často vymyká běžné normě již od narození a rodiče bojují se symptomy, jako jsou poruchy spánku, dráždivost, záchvaty pláče nebo sebepoškozování. Mírnější formy PAS, jako je Aspergerův syndrom, který do této kategorie také spadá, rodiče odhalí většinou daleko později, často až okolo třetího roku věku dítěte. Někdy takové dítě vypadá jen jako svéhlavé, se zvýšenou potřebou opakujících se rituálů a se silným zájmem o nějakou atypickou oblast – například čísla, písmenka, grafické symboly, dopravu a podobně. Bývá spíše uzavřené a zaměřené na sebe, jako by si vystačilo samo a bylo spokojené ve svém světě. Jiné děti je příliš nezajímají a pokud ano, bývá v roli pozorovatele. Sociální kontakt nevyhledává tak jako běžné děti.

Pro rozvoj takto postiženého dítěte je rozhodující včasná diagnostika, která se dnes u nás preventivně provádí u každého dítěte v 18 a 36 měsících věku formou speciálních dotazníků u praktického lékaře pro děti a dorost. S určitým typem poruchy autistického spektra se totiž narodí každé 75. dítě. V Evropě a USA se za poslední dekádu počet dětí s autismem více než zdvojnásobil. Častěji se vyskytuje u chlapců, některé zdroje však uvádějí, že projevy dívek s autismem jsou odlišné, a tak se může stát, že jsou méně často diagnostikovány. Fakt, že různými formami poruch spadajících do autistického spektra trpí stále se zvyšující procento lidí, nás staví před otázku, jakým způsobem tyto děti co nejlépe začlenit a podpořit jejich vývoj. Kromě inkluze, která se týká vzdělávání a pro lehčí formy se jeví jako skvělá cesta, je potřeba zachovávat v mnoha oblastech speciální režim a věnovat se behaviorální terapii. To znamená, že nácvik sociálních dovedností, speciální výchova, otevřený přístup, porozumění, vytrvalost a správná podpora dítěte dokážou výrazně zkvalitnit jeho život i život jeho okolí. 

V posledních letech vzniklo mnoho spolků, sdružení a organizací, které se snaží o zvýšení povědomí ve společnosti, porozumění lidem trpícím poruchami autistického spektra a pomocí rodičům dětí s těžkým autismem. I přes zvyšující se procento lidí s autismem stále nevíme, co přesně jej způsobuje. Z velké části podle výzkumů přispívá genetika, mluví se také o vlivu hormonů v těle matky, které na vyvíjející se plod působí, a faktorů, které s sebou nese civilizace. Tato situace tedy neumožňuje bojovat s nemocí pomocí prevence. Pro poruchy autistického spektra (PAS) běžná medicína léčbu nenabízí, vzhledem k tomu, že jde o vrozenou odchylku ve vývoji a fungování mozku. Psychofarmaka pouze tlumí některé ze symptomů, jako je agresivita nebo sklon k sebepoškozování. To má ovšem pak za následek v některých případech propad do pasivity, která je překážkou v učení a terapii. Vhodné je zařadit například terapii založenou na kontaktu se zvířaty. Z osobních zkušeností mnoha rodičů dětí s PAS vyplývá, že velkou roli zde hrají také výživa a celková kondice dítěte. Základem je vyloučení cukru a dráždivých potravin, třeba kakaa a kofeinu v jakékoli formě. Často ke zlepšení pomáhá i úprava jídelníčku, vyloučení konzervovaných potravin a polotovarů. Bylo potvrzeno, že střeva významným způsobem ovlivňují fungování mozku. Z posledních výzkumů také vyplývá, že neuro-vývojové poruchy jsou spojeny se symptomy, jako je nadýmání, průjem či bolesti břicha. U dětí s PAS bylo pak zjištěno, že jsou k těmto problémům šestkrát až osmkrát náchylnější. Tyto symptomy jsou obvykle spojeny s úzkostí a zvýšenou, až přehnanou reaktivitou na zrakové a sluchové podněty.

U dětí trpících PAS byly identifikovány také změny ve složení střevního mikrobiomu a také změny v metabolismu. Narušení střevního mikrobiomu zasahuje do vývoje mozku a mozkové aktivity. Případným řešením pro léčbu PAS by měla být i snaha o obnovení rovnováhy střevo-mozek, tedy obnovení zdravé střevní mikroflóry vhodnými dietními opatřeními. Vědci zkoumají konkrétní probiotické kmeny, které mohou hrát roli v úpravě některých symptomů, jako je úzkost, opoziční vzdor, zlepšení v oblasti komunikace a interakce. Tyto kmeny jsou dnes nově řazeny mezi takzvaná psychobiotika. Ta (a některá probiotika) mají schopnost produkovat neuroaktivní látky a mohou mít velký přínos pro pacienty s psychiatrickým onemocněním. Zmírňují příznaky deprese, úzkosti a syndromu chronické únavy. Přispívají ke zlepšení nálady. Střevní mikrobiota komunikuje totiž s lidským mozkem přes osu střevo-mozek. Lidské střevo nejen že přijímá signály z centrálního nervového systému, ale funguje i zpětná vazba, kdy střevo vysílá signály do mozku. Střevní mikrobiota reguluje periferní i centrální nervový systém, ovlivňuje vývoj mozku i jeho funkce. A právě narušení rovnováhy střevní mikroflóry tak může vést ke vzniku různých onemocnění, včetně neuropsychiatrických, jako jsou například deprese, úzkost, autismus nebo schizofrenie. Jedním z objevů na poli psychobiotik je probiotický kmen Lactobacillus Plantarum PS128™. Profesor Ying-Chieh Tsa z univerzity Yang-Ming na Tchaj-wanu potvrdil vliv těchto bakterií na množství neurotransmiterů v organismu, konkrétně schopnost tohoto kmene PS128™ zvyšovat v těle množství dopaminu a serotoninu, takzvaných hormonů štěstí. Podle výsledků jeho klinické studie by mohlo podávání probiotika Lactobacillus Plantarum PS128™ zmírňovat nejen například deprese, ale i některé projevy poruch autististického spektra u dětí.

Připravila Kateřina Černá

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Instagram

Instagram has returned invalid data.

Sledujte nás!

Copyright © 2017 Ayurvedic Breakfast Všechna práva vyhrazena

Tyto internetové stránky používají soubory cookies. Cookies můžete zakázat v nastavení vašeho prohlížeče. Více informací.
Vytvořilo Jakub Vaněk Studio.

Napište nám e-mail na
PLANKVADRAT s.r.o., V sadech 4a, 160 00 Praha 6, IČO 60199318, DIČ CZ60199318

Zdravé články do e-mailu?

Odesláním osobních údajů dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby marketingových aktivit společnosti PLANKVADRAT, s.r.o.

Formulář byl odeslán, děkujeme.